Trung Chính Audio (TCA Group) chuyên cung cấp các thiết bị âm thanh ánh sáng chĩnh hãng, lặp đặt, sử chữa, cho thuê thiết bị âm thanh uy tín số 1 Việt nam
Website: http://www.tca.vn
Điện thoại :04.36 36 60 60 - 04 36 28 60 33 - Mobile: 0902.188.722

 • - LẮP ĐẶT ÂM THANH NHÀ HÀNG CHUYÊN NGHIỆP
 • - LẮP ĐẶT ÂM THANH NHÀ XƯỞNG CHUYÊN NGHIỆP
 • - LẮP ĐẶT ÂM THANH VĂN PHÒNG CHUYÊN NGHIỆP
 • - LẮP ĐẶT ÂM THANH BỆNH VIỆN CHUYÊN NGHIỆP
 • - LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ÁNH SÁNG CHO HỘI TRƯỜNG
 • - ĐỊA CHỈ SỬA BÀN MIXER TẠI HÀ NỘI
 • - LẮP ĐẶT ÂM THANH NHÀ CHÙA CHUYÊN NGHIỆP
 • - LẮP ĐẶT ÂM THANH NHÀ VĂN HÓA CHUYÊN NGHIỆP
 • - ĐỊA CHỈ SỬA LOA HỘI TRƯỜNG UY TÍN SỐ 1 TẠI HÀ NỘI
 • - LẮP ĐẶT ÂM THANH TRƯỜNG MẦM NON CHUYÊN NGHIỆP
 • - LẮP ĐẶT ÂM THANH THÔNG BÁO CHUYÊN NGHIỆP