Effect Lexicon

Lexicon là một công ty của Mỹ mà các kỹ sư, nhà sản xuất và tiếp thị thiết bị âm thanh như một thương hiệu của Harman International Industries, với văn phòng tại Salt Lake City. Công ty được thành lập năm 1971 và có trụ sở tại Waltham, Massachusetts. Nó được mua lại bởi Harman vào năm 1993